Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Một số website cần thiết


Khoa học - công nghệ :
http://www.geomaps.vn
http://bigz.vn/ (chia sẻ dữ liệu số)
http://www.peters1.dk/webtools/conversion.php?sprog=en (Chuyển đổi mọi đại lượng khoa học)
http://www.vnids.com (Viện NC PT)

Blog :
http://hhvan.blogspot.com/ (Hoàng Hải Vân)
http://nguoibuongio.multiply.com/ (Người Buôn Gió)
http://langdu126.multiply.com/ (Nhạc sĩ Tô Hải)
Hồi ký - Truyện :
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn3n1n0n31n343tq83a3q3m3237nvn (Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam)
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=4371&LOAIID=16&LOAIREF=5&TGID=869 Khám phá mới di truyền học về lịch sử con người ở Đông Á
http://hoangsa.org/forum/archive/index.php/t-8585.html TÌM VỀ NGUỔN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM QUA DI TRUYỀN HỌC
MỘT VÀI PHÁT HIỆN BAN ĐẦU VÀ ĐƯỜNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU
Nguyễn Văn Tuấn
Giải trí
http://www.imdb.com/chart/top?tt0110413 (List các phim hay nhất)
http://www.youtube.com/watch?v=Os_39fe09RQ (Hải chiến Hoàng Sa – Phần 1)
http://www.youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw&feature=related (Hải chiến Hoàng Sa – Phần 2)
http://www.youtube.com/watch?v=PifK5WsyDKM&feature=related (Hải chiến Hoàng Sa – Phần 3)
http://www.youtube.com/watch?v=ir1u1ClJtk0&NR=1 (Hải chiến Hoàng Sa – Phần 4)

PHẦN 2
http://www.vieclamvietnam.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét